• 010-82823360
  • sale@dohitech.com
您当前位置:首页>产品中心 > 模拟仿真

关键设备-注入式模拟器

\

 

 

 

Ø特点:

 

模拟目标方位/俯仰角;

 

模拟三维目标航迹;

 

中频与射频注入;

 
ü应用场景:

 

两/三坐标雷达测试;

 
ü关键技术:

 

注入式匹配网络;

 

通道幅相一致性校准技术;

 

大容量数据存储与实时更新;